Metablogindlæg – om blogindlæg

…og deres formidlende og kommunikative egenskaber

Blog

Nærværende blog er et forsøg på at gennemsigtiggøre min egen videnskabsproces om videnskabsproces i udstillinger. Altså en slags metablog!

Det bliver mere og mere almindeligt at museer og andre formidlingsinstitutioner udvider deres formidling til også at indbefatte et online-rum, dels til kommunikation med stedets gæster – afhængig af mediet kan denne kommunikation være ensrettet (fx blogs) eller interaktiv (fx facebook). Men også dels til intern kommunikation, hvilket både kan være en sidegevinst, eller noget bevidst i sites design. Ifølge Studedahl og Smørdal (2015), er denne trend med til at lave oplyse den ”skjulte praksis”, som ligger bag ethvert stykke formidlingsarbejde, samt at fremme forståelsen for det nye demokratiske museum, som åbner op for helt nye tilgange til museum-publikums-kommunikation.

I Studedahl og Smørdals studie fra Norge, havde en bådbyggers blog om historisk bådebyggeri på det Maritime museum i Oslo, en utilsigtet effekt i form af øget kommunikation imellem museets forskellige afdelinger. Det er interessant hvordan en stor institution med mange afdelinger kan have svært ved at kommunikere på tværs, mens alle afdelinger er interesserede i at følge med i den offentlige blog – og dermed bliver engagerede i nye perspektiver på deres institution og dens forskellige arbejdsformer. En sådan dynamisk udvikling ville være fordelagtig mange steder. For mit eget vedkommende er jeg en del af en meget lille institution, med høj gennemsigtighed, og ingen afdelinger. Om nærværende blog kan være med til at øge forståelsen for arbejdspraksis medarbejdere imellem, må jeg lade være et åbent spørgsmål herinde! Giv endelig lyd medkolleger – hvis I får dette budskab… HALLOOOOO!!!

Intet svar!?!

I næste måned skal jeg deltage på et kursus, som bl.a. kan være med til at udvikle strategier for rent faktisk at få kolleger og fagfæller til at læse og bruge online-sites som dette, for på den måde at udveksle erfaringer på en dynamisk måde. Så må vi se om der bliver større respons til den tid 🙂

Metahilsener

Jeres – erhvervsPhDstuderende