“Scientific literacy”

Scientific literacy kan lettest oversættes til ”videnskabelig kompetence” på dansk, og har oprindeligt været et udtryk for egenskaber knyttet til at forstå naturvidenskabelige fænomener og opsætte videnskabelige forsøg.

En sådan kompetence besidder de færreste til fulde, og både skolesystemer og offentlige holdninger til naturvidenskab har været tynget af at denne kompetence var svært opnåelig.

Scientific literacy

I den senere tid er der dog i fagmiljøet opstået en supplerende definition af begrebet scientific literacy, som med et par forklarende termer kan kaldes bl.a. ”demokratisk scientific literacy” eller ”kulturel scientific literacy” (Shen, 1975; Henriksen og Frøyland, 2000), og hvori der tillægges en større betydning til kompetencer udi at benytte naturvidenskabelig grundviden som en del af sit dagligliv som samfundsborger, til bl.a. at træffe aktive demokratiske beslutninger eller til at handle ansvarligt overfor både sit eget, andres og klodens helbred.

Eftersom disse egenskaber hos befolkningen er værdifulde for samfundet som sådan, kaldes denne nye definition også for ”økonomisk scientific literacy”(Henriksen og Frøyland, 2000).

Disse ret forskelligartede definitioner bliver af Douglas Roberts i bogen ”Handbook of research on Science Education” (2007) præsenteret som hhv. Vision I – den oprindelige definition, og Vision II – den nye og mere humanistiske, men også sværere målbare definition.

Det er især den mere befolkningsvenlige Vision II som er interessant indenfor udstillingsdesign, hvis udstillinger gerne skulle appellere bredt, men faktisk bliver den også i stigende grad introduceret til skole- og uddannelsessystemerne, eftersom skolen i højere grad har som formål at uddanne samfundsborgere end egentlige forskere.

Scientific literacy som alment dannende naturvidenskabelig kompetence (Vision II) har derfor hovedfokus i dette projekts analyse af publikumsreaktioner efter besøg på dinosaurudstillinger, og det er mit håb at besøget på en af “mine” to udstillinger, har givet eller giver sine gæster en form for grundviden eller sammenhæng i videnskabelig tankegang, som de på en eller anden måde kan tage med sig videre ud i livet…